quinta-feira, dezembro 25, 2008

Pretérito Perfeito

Ok, pensei, stressei, comprei, embrulhei, esqueci, lembrei, misturei, dei, ajudei, fritei, piquei,recheei, cosi, assei, cozi, guardei, limpei, partilhei, encontrei, fiquei KO.
Is Xmas done? Guess so!

Nenhum comentário: